Pole wymagane!
Pole wymagane!
Pole wymagane!

Oznaczenie wyrobów z wełny mineralnej

09.12.2022

Lambda: λ
Jednym z najistotniejszych parametrów wełny mineralnej który determinuje jej jakość, grubość, oraz cenę jest tzw. Lambda λ. Jest to współczynnik przenikalności cieplnej wyrażany w jednostkach Si jako λ=W/(m*K) gdzie W to Wat m-metr K-Kelwin. Informuje on nas o tym ile energii cieplnej w określonym czasie jest w stanie przeniknąć przez daną grubość materiału. Ważna uwaga w tym miejscu o czym należy pamiętać im Lambda niższa tym lepiej. Możemy wtedy użyć materiału cieńszego który spełni swoją rolę tak samo albo i lepiej od materiału grubszego o wyższej lambdzie. W przypadku produktów o najwyższej jakości λ=0,030.

Gęstość:
Kolejnym parametrem który możemy napotkać w dokumentacji technicznej produktu jakim jest wełna mineralna jest gęstość. Gęstość wyrażamy w Kg/m3. Najprościej rzecz ujmując parametr ten mówi nam ile materiału konstrukcyjnego czyli włókien mineralnych znajduje się w określonej przestrzeni gotowego produktu. Ma to zasadniczy wpływ na właściwości konstrukcyjne materiału takie jak odporność na ściskanie czy rozciąganie oraz na obciążenie punktowe któremu możemy poddać nasz materiał. Ma też niebagatelne znaczenie jeżeli chodzi ciężar gotowego produktu. Typowa gęstość dla wełny skalnej zawiera się w zakresie od 20 kg/m3 do 180kg/m3.
Dla wełny szklanej to 10 kg/m3 do 150 kg/m3.
Gęstość wełny mineralnej niejako w bezpośredni sposób przekłada się na przewodność cieplną materiału ponieważ jak wiemy już z poprzednich podpunktów za zdolność izolacyjną wełny odpowiada uwięzione pomiędzy włóknami skalnymi powietrze.

Obciążenie punktowe:
Jednym z parametrów na które możecie się państwo natknąć zapoznając się z dokumentacją techniczną wełny mineralnej jest obciążenie punktowe. Parametr ten wynika niejako bezpośrednio z gęstości wełny mineralnej. Mówiąc kolokwialnie możemy przyjąć że produkty gęstsze czyli o większej ilości włókien w danej jednostce objętości możemy poddać większemu obciążeniu punktowemu. Szczegółowo metodologię atestowania materiału reguluje norma PN-EN 12430. Badanie polega na zmierzeniu siły jaką przykładamy na obszarze o średnicy 79,8 mm tak aby próbka materiału ugięła się o 5mm.
Dachowa wełna mineralna może przenosić obciążenia od 200-700N (10N=1kg).

Sztywność dynamiczna:
Sztywność dynamiczna jest parametrem który mówi o absorpcji energii na skutek przyłożenia siły o charakterze impulsowym tzw udarowym. Parametr ten ma bezpośrednie przełożenie na walory akustyczne wełny mineralnej co jest istotne np. przy podłodze pływającej.
Wełna mineralna ma wartości sztywności dynamicznej od 5-50 MN/m3.

Wytrzymałość na ściskanie:
Wytrzymałość na ściskanie to parametr mówiący o tym jakiemu naciskowi maksymalnemu (w kPa) możemy poddać próbkę materiału zanim ulegnie ona zniszczeniu tj trwałemu odkształceniu.
Wytrzymałość na ściskanie dla płyty z wełny skalnej wynosi do 100 kPa.
Wytrzymałość na ściskanie dla płyty z wełny skalnej lamelowej wynosi do 400 kPa.

Wytrzymałość na rozciąganie:
Wytrzymałość na rozciąganie podaje nam siłę jaką trzeba przyłożyć aby tak aby materiał uległ trwałej deformacji tj rozciągnął się tak iż nie powróci do swojego pierwotnego wymiaru. Dzieje się tak po przekroczeniu tzw punktu sprężystości po przekroczeniu którego włókna ulegają trwałemu rozerwaniu. Krańcowym stanem jest całkowite zerwanie materiału. Jednostką jest kPa.

Wytrzymałość na ścinanie:
Wytrzymałość na ścinanie to parametr wyrażany w kPa mówiącym o sile przyłożonej wzdłuż płyty powodując jej rozerwanie między płaszczyznami. Parametr bardzo istotny zwłaszcza przy elewacjach gdzie występuje obciążenie ścinające powodowane przez warstwę tynku. W przypadku wełny skalnej lamelowej wynosi do 300 kPa.

Formaldehyd:
W procesie technologicznym produkcji wełny mineralnej wytworzone włókna w celu ich zespolenia przed procesem prasowania mieszane są ze środkiem szczepnym tzw. lepiszczem.Środkiem szczepnym w większości przypadków są żywice mocznikowo-formaldehydowe. Formaldehyd jest środkiem konserwującym stosowanym szeroko w przemyśle kosmetycznym, oraz środkiem odkażającym. Możemy go znaleźć w tuszach do rzęs, lakierach do paznokci, dezodorantach itp. Możemy również go znaleźć w wielu produktach przemysłowych takich jak lakiery, forniry, przeciwspieniacze. Formaldehyd jest toksyczny dla wątroby, skóry oraz układu oddechowego, odpornościowego.
W związku z powyższym wielu producentów wełny mineralnej modyfikuje proces technologiczny aby zminimalizować lub wręcz całkowicie wyeliminować obecność formaldehydu w produkcie.

Akustyka:
Alfa w- αw(ważony wskaźnik pochłaniania dźwięku) – wyrażony przy pomocy jednej liczby wskaźnik opisujący pochłanianie fal dźwiękowych padających na powierzchnię w sposób przypadkowy, wyznaczony zgodnie z normą EN ISO 11654. W metodzie tej dla wartości zmierzonych zgodnie z normą EN ISO 354 i EN 16487 oblicza się pochłanianie dla pasma szerokości oktawy dla częstotliwości 250, 500, 1000, 2000 i 4000 Hz, które zapisuje się w postaci wykresu. Na wykres zostaje następnie nanoszona krzywa wzorcowa, która jest stopniowo przybliżana do krzywej wynikającej z pomiarów, aż do uzyskania „najlepszego dopasowania”. Otrzymana wartość alfa w będzie się zawierać w przedziale od 0,00 do 1,00 i zawsze będzie wielokrotnością 0,05. Alfa w może na przykład wynieść 0,65.

Wełna z welonem:
Warstwa welonu szklanego usztywnia płyty oraz zapobiega wywiewaniu powietrza z struktury wełny przez powietrze poruszające się w przestrzeni wentylacyjnej.

Wełna lamelowa:
W wełnie lamelowej włókna ułożone są prostopadle do płaszczyzny płyty przez co płyta taka jest bardziej elastyczna i lepiej dopasowuje się do ściany. Dodatkowo takie ułożenie włókien sprawia iż płyta jest bardziej odporna na ściskanie i rozciąganie.

Zobacz również

Porównaj 0 / 3